Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 49/14 w sprawie niedpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2014/02/03

Data wejścia w życie: 2014/02/03


ZARZĄDZENIE NR 49/14

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 3 lutego 2014 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318) zarządzam, co następuje:

§ 1. Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 przekaże nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn. Muzeum Techniki i Komunikacji z siedzibą w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 18a, składniki majątkowe, wykazane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 przekaże nieodpłatnie na rzecz Urzędu Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, składniki majątkowe, wykazane w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w § 1 nastąpi w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Biuro Obsługi Urzędu, wytworzono: 2014/02/06, odpowiedzialny/a: Agnieszka Jerzykowska, wprowadził/a: Elżbieta Stolarz, dnia: 2014/02/06 08:04:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Elżbieta Stolarz 2014/02/06 08:04:02 nowa pozycja