Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 175/14 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych, stanowiących własność

Data podpisania: 2014/04/22

Data wejścia w życie: 2014/04/22


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594,. 645 i 1318), zarządzam, co następuje:

§ 1. Nieodpłatnie przekazuję na rzecz Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 25/1, składniki majątkowe Gminy Miasta Szczecin, znajdujące się na stanie Urzędu Miasta Szczecin, opisane w załączniku do niniejszego Zarządzenia, będące w użytkowaniu Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn.

§ 2. Przekazanie wyposażenia, o którym mowa w § 1, nastąpi w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Rady Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: BRM, wytworzono: 2014/04/23, odpowiedzialny/a: Irena Błachowiak, wprowadził/a: Marta Wikieł, dnia: 2014/04/23 12:44:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Wikieł 2014/04/23 12:44:47 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2014/04/23 12:43:46 modyfikacja wartości
Marta Wikieł 2014/04/23 12:33:28 nowa pozycja