Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 354/14 w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok

Data podpisania: 2014/08/28

Data wejścia w życie: 2014/08/28


ZARZĄDZENIE NR 354/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta oraz zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok

    Na podstawie art. 222 ust 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz.911) oraz § 17 Uchwały Nr XXXV/1065/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków na 2014 rok według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W Zarządzeniu Nr 579/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok (z późniejszymi zmianami: Zarządzenie Nr 22/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 41/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 50/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 79/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 80/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 115/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 129/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 143/14 z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 148/14 z dnia 03 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 173/14 z dnia 18 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 186/14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 187/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 189/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Zarządzenie Nr 208/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 223/14 z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzenie Nr 224/14 z dnia 29 maja 2014 r.,Zarządzenie Nr 263/14 z dnia 24 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 281/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 282/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 287/14 z dnia 1 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 301/14 z dnia 10 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 320/14 z dnia 23 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 321/14 z dnia 23 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 331/14 z dnia 31 lipca 2014 r., Zarządzenie Nr 351/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r.) wprowadzam zmiany w załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy Wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                             Prezydent Miasta
                                                                                                              Piotr Krzystek 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2014/08/28, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2014/09/17 14:51:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2014/09/17 14:51:04 modyfikacja wartości
Joanna Woźnicka 2014/09/03 13:46:23 modyfikacja wartości
Joanna Woźnicka 2014/09/03 13:41:08 modyfikacja wartości
Joanna Woźnicka 2014/09/03 13:30:46 modyfikacja wartości
Joanna Woźnicka 2014/09/03 13:29:56 nowa pozycja