Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 214/14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2014/05/22

Data wejścia w życie: 2014/05/22


Zarządzenie Nr 214/14
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 22 maja 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin

Na podstawie § 2 ust. 2 Zarządzenia Nr 485/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zasad i trybu powoływania oraz Regulaminu Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin,  zarządzam, co następuje  : 

§ 1. Odwołuję ze składu Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin: 

1) Panią Dorotę Namirowską – Sznycer - Prezes Zachodniopomorskiej Izby Turystyki; 

2) Pana Zdzisława Krzyżaniaka - Prezesa Kupieckiej Izby Gospodarczej Pomorza Zachodniego.  

§ 2. Powołuję do składu Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin: 

1) Panią Anetę Naróć - Prezes Zachodniopomorskiej Izby Turystyki; 

2) Pana Mirosława Wołosewicza - Prezesa Kupieckiej Izby Gospodarczej Pomorza Zachodniego.  

§ 2. § 1 Zarządzenia 498/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 października 2011 r. w sprawie powołania członków Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin otrzymuje brzmienie:  

"§ 1.  Powołuję Radę Gospodarczą przy Prezydencie Miasta Szczecin w składzie:  

1) Jan Gackowski – Prezydent Północnego Związku Pracodawców;  

2) Zbigniew Górnik – Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie;  

3) Krzysztof Góralczyk – Wiceprezes Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie;  

4) Anna Kornacka – Prezes Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan; 

5) Mirosław Wołosewicz – Prezes Kupieckiej Izby Gospodarczej Pomorza Zachodniego;  

6) Edward Osina – Kanclerz Loży Szczecińskiej Business Centre Club;  

7) Aneta Naróć – Prezes Zachodniopomorskiej Izby Turystyki;  

8) Bogumił Rogowski – Prezydent Kapituły Business Club Szczecin;  

9) Cezary Sylwestrzak – Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Krajowej Izby Gospodarki Morskiej;  

10) Paweł Szynkaruk – Wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Związku Armatorów Polskich;  

11) Dariusz Więcaszek – Prezes Północnej Izby Gospodarczej."  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 


udostępnił: WOIiB , wytworzono: 2014/05/23, odpowiedzialny/a: Marek Kubik, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2014/06/02 14:06:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2014/06/02 14:06:45 nowa pozycja