Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 325/14 w sprawie cen i opłat za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjnego „Arkonka” prowadzonego przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Data podpisania: 2014/07/25

Data wejścia w życie: 2014/07/25


Na podstawie § 1 uchwały Nr XLIII/1258/2014 Rady Miasta Szczecin  z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do określania wysokości opłat za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjnego „ARKONKA”, w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam stawki cen i opłat za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjnego „Arkonka”, zgodnie  z   załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: WGKIOŚ, wytworzono: 2014/07/25, odpowiedzialny/a: AGrabiec, wprowadził/a: Paulina Kowalczyk, dnia: 2014/08/01 13:11:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Kowalczyk 2014/08/01 13:11:09 modyfikacja wartości
Paulina Kowalczyk 2014/08/01 12:52:39 nowa pozycja