Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 172/14 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia

Data podpisania: 2014/04/18

Data wejścia w życie: 2014/04/22


ZARZĄDZENIE NR 172/14

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 18 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia szczecińskiego budżetu obywatelskiego na 2015 rok

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 361/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r., Zarządzenie Nr 131/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2013 r., Zarządzenie Nr 458/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2013 r., Zarządzenie Nr 474/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 listopada 2013 r., Zarządzenie Nr 132/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2014 r.) w związku z § 1 Zarządzenia Nr 157/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu powołania Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia szczecińskiego budżetu obywatelskiego na 2015 rok zarządzam, co następuje:

 

§ 1.  Powołuję Zespół ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia szczecińskiego budżetu obywatelskiego na rok 2015 w składzie: 

Przedstawiciele Mieszkańców Szczecina:

1) Piotr Bandurka

  

2) Adrian Cerkowniak

3) Remigiusz Cieszyński

4) Iwona Klimowicz

5) Dorota Markiewicz

6) Michał Wilkocki

Przedstawiciele Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

7) Aleksandra Białonowicz

8) Teresa Fydrych

9) Mirosław Gosieniecki

10) Zygmunt Pyszkowski

Radni Miasta Szczecin:

11) Jolanta Balicka

12) Marek Duklanowski

13) Dawid Krystek

14) Arkadiusz Marchewka

Przedstawiciele Urzędu Miasta:

15) Michał Przepiera - Dyrektor Biura Strategii

16) Paweł Szczyrski - Dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2014/04/22, odpowiedzialny/a: Michał Przepiera, wprowadził/a: Marlena Sychowicz, dnia: 2014/04/22 15:05:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marlena Sychowicz 2014/04/22 15:05:31 nowa pozycja