Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 381/14 zmieniające w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015

Data podpisania: 2014/09/22

Data wejścia w życie: 2014/09/22


ZARZĄDZENIE NR 381/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 września 2014 r.


zmieniające w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz.857) zarządzam co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 225/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 - Wzór karty do głosowania stanowiący Załącznik Nr 2 do Zasad prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 - otrzymuje brzmienie jak Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                Prezydent Miasta
                                                                                                                                  Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2014/09/25, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2014/09/25 14:55:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2014/09/25 14:55:49 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/09/25 13:31:26 modyfikacja wartości
Alicja Dąbrowska 2014/09/25 13:26:38 nowa pozycja