Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 370/14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data podpisania: 2014/09/09

Data wejścia w życie: 2014/09/09


Zadaniem Komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług odbioru i zagospodarownia odpadów komunalnych gromadzonych w ogólnodostępnych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz ich wyposażenie w pojemniki na odpady gromadzone w spoósb selektywny."


udostępnił: Biuro ds Zamówień Publicznych, wytworzono: 2014/09/12, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Alicja Buczkowska-Jóśkowiak, dnia: 2014/09/12 10:45:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Buczkowska-Jóśkowiak 2014/09/12 10:45:57 nowa pozycja