Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 248/14 w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z kąpielisk gminnych prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Data podpisania: 2014/06/11

Data wejścia w życie: 2014/06/11


Na podstawie § 1 ust. 1 uchwały Nr XXVI/673/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia
26 czerwca 2000 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta uprawnień do ustalania zasad oraz wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów Teatru Letniego i kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych, w związku z art.26 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645.1318, z 2014 r. poz. 379) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam stawki cen i opłat za korzystanie z kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych
w Szczecinie.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 342/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 lipca 2010 r.
w sprawie cen i opłat za korzystanie z kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie( zm. Zarządzenie Nr 284/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r.).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: WGKIOŚ, wytworzono: 2014/06/13, odpowiedzialny/a: Andrzej Grabiec, wprowadził/a: Paulina Kowalczyk, dnia: 2014/06/13 11:41:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paulina Kowalczyk 2014/06/13 11:41:50 nowa pozycja