Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 272/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie za rok 2013.

Data podpisania: 2014/06/27

Data wejścia w życie: 2014/06/27


Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613) oraz § 9 ust. 4 Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIX/934/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1674), zarządzam, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie za rok 2013. 
§ 2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


udostępnił: WK, wytworzono: 2014/07/10, odpowiedzialny/a: Agata Stankiewicz, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2014/07/10 09:47:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2014/07/10 09:47:04 nowa pozycja