Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 432/14 w sprawie zbiorczych wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin

Data podpisania: 2014/11/24

Data wejścia w życie: 2014/11/24


ZARZĄDZENIE NR 432/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 10 listopada 2014 r.


w sprawie zbiorczych wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin

Na podstawie § 39 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr L/1054/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu, zm. Uchwała
Nr LXI/1143/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2006 r., Uchwała Nr XLIII/1264/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 3338) zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Ogłaszam zbiorczy wynik wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin, przeprowadzonych w dniu 23 października 2014 r.

2. Wykaz radnych wybranych do Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin XIV kadencji zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin.


Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


 


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2014/11/24, odpowiedzialny/a: Anna Bartczak, wprowadził/a: Anna Woźniak, dnia: 2014/11/24 14:26:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniak 2014/11/24 14:26:40 nowa pozycja