Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 427/14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracy ze środowiskiem naukowym

Data podpisania: 2014/11/05

Data wejścia w życie: 2014/11/05


Zarządzenie Nr 427/14
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 5 listopada 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracy ze środowiskiem naukowym 

 

Na podstawie § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. (zm. Zarządzenie
Nr 361/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r., Zarządzenie Nr 131/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2013 r., Zarządzenie Nr 458/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2013 r., Zarządzenie Nr 474/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 listopada 2013 r., Zarządzenie Nr 132/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 228/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 265/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 czerwca 2014 r., Zarządzenie Nr 332/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 sierpnia 2014 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 500/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 października 2010 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynowania realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracy ze środowiskiem naukowym (zm. Zarządzenie Nr 548/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 listopada 2010 r., Zarządzenie Nr 24/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 lutego 2011 r., Zarządzenie Nr 512/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 października 2011 r., Zarządzenie Nr 94/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r., Zarządzenie Nr 458//12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 października 2012 r., Zarządzenie Nr 87/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 marca 2013 r., Zarządzenie Nr 411/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 września 2013 r.) § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z Uchwały Nr XXXII/620/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz Uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025 powołuję Zespół ds. koordynowania realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracy ze środowiskiem naukowym w składzie:

Przewodniczący:

1) dr hab. inż., prof. ZUT Ryszard Getka – Pełnomocnik Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,

Członkowie:

2) prof. dr hab. n. med. Marta Wawrzynowicz–Syczewska – Prorektor ds. Dydaktyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,

3) dr Elżbieta Marszałek – Kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie,

4) prof. dr hab. Waldemar Gos – Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego,

5) dr Włodzimierz Puzyna – Pełnomocnik Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie,

6) dr inż. II of. mech. Przemysław Rajewski – Pełnomocnik Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie,

7) prof. dr hab. Wiesław Skrzypczak – Pełnomocnik Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,

8) prof. zw. dr hab. Jan Karwowski – Pełnomocnik Rektora Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie,

9) dr hab. prof. AS Jorge Luis Valcarcel Gregorio – Prorektor ds. studenckich i artystycznych Akademii Sztuki w Szczecinie,

10) Katarzyna Witkowska - Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny,

11) Michał Przepiera – Dyrektor Biura Strategii,

12) Łukasz Marcinkiewicz – Zastępca Dyrektora Biura Strategii,

13) Elżbieta Andrzejczak – Główny Specjalista w Biurze Strategii,

14) Halina Kozar - Makocka – Główny Specjalista w Biurze Strategii,

15) Karolina Piekarska - Główny Specjalista w Biurze Startegii,

16) Olga Szadurska – Podinspektor w Biurze Strategii,

17) Marlena Sychowicz - Podinspektor w Biurze Strategii,

18) Stefan Karbownik – Główny Specjalista w Wydziale Obsługi Inwestorów i Biznesu,

19) Olga Wasieńko-Stefanowska - Główny Specjalista w Biurze Strategii,

20) Joanna Weiss - Podinspektor w Biurze Strategii.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta


Krzysztof Soska


Załączniki:

udostępnił: , wytworzono: 2014/11/07, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Joanna Weiss, dnia: 2014/11/07 09:23:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Weiss 2014/11/07 09:23:12 modyfikacja wartości
Joanna Weiss 2014/11/07 09:20:11 nowa pozycja