Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 290/14 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Data podpisania: 2014/07/03

Data wejścia w życie: 2014/07/03


ZARZĄDZENIE NR 290/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 3 lipca 2014 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

    Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) zarządzam, co następuje:


§ 1.
Powołuję komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załącznikach nr 1 do nr 8 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska


 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2014/07/07, odpowiedzialny/a: Beata Misiak, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2014/07/07 15:05:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2014/07/07 15:05:51 nowa pozycja