Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 152/14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do

Data podpisania: 2014/04/03

Data wejścia w życie: 2014/04/03


 

ZARZĄDZENIE NR 152/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 3 kwietnia 2014 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej doprzeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

 

 

    Na podstawie art. 36a ust. 6-8, w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz.2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz

1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791,Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz.458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320,Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, Dz. U. z 2012 r. poz. 941, poz. 979, Dz.U. z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz.1191, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, Dz. U. z 2014 r.poz. 7, poz. 290) zarządzam, co następuje:

§ 1. Skład Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 54 w Szczecinie, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 122/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z up. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska

 Załączniki:

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2014/04/07, odpowiedzialny/a: Beata Misiak, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2014/04/07 09:53:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2014/04/07 09:53:34 nowa pozycja