Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 422/14 w sprawie określenia wskaźnika procentowego premii regulaminowej w 2014 roku. 

Data podpisania: 2014/10/29

Data wejścia w życie: 2014/10/29


ZARZĄDZENIE NR 422/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 października 2014 r.


w sprawie określenia wskaźnika procentowego premii regulaminowej w 2014 roku.

Na podstawie § 22 ust. 3 regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 276/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (zm.: zarządzenie Nr 418/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 sierpnia 2009 r., zarządzenie 237/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2010 r., zarządzenie Nr 545/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 listopada 2010 r., zarządzenie Nr 410/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 września 2013 r.) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam wskaźnik procentowy premii regulaminowej w 2014 roku w wysokości 16% wynagrodzenia zasadniczego pracownika przysługującego pracownikowi w miesiącu poprzedzającym przyznanie premii.

§ 2. Zobowiązuję Dyrektorów Wydziałów (Kierowników Biur) oraz Kierownika Filii Urzędu Miasta Szczecin do poinformowania pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych o ustaleniach zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2014/10/30, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Woźniak, dnia: 2014/10/30 15:11:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniak 2014/10/30 15:11:31 nowa pozycja