Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 86/14 w sprawie określenia terminu składania wniosków o wynajęcie lokalu mieszkalnego.

Data podpisania: 2014/03/03

Data wejścia w życie: 2014/03/03


ZARZĄDZENIE NR 86/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie określenia terminu składania wniosków o wynajęcie lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art. 30 ust.1, ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 654, poz. 1318) w związku z § 36 ust 1 Uchwały Nr XVIII/507/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1310, poz. 1311, poz. 2553, z 2014 r. poz. 573) zarządzam, co następuje:


§ 1.
Ustala się termin składania w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie wniosków o wynajęcie lokalu mieszkalnego - lokalu socjalnego oraz lokalu w celu przeprowadzenia prac remontowych - od dnia 3 marca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi jednostki budżetowej pn. "Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych" w Szczecinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: WGN, wytworzono: 2014/03/14, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski, wprowadził/a: Edward Różycki, dnia: 2014/03/14 08:24:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Edward Różycki 2014/03/14 08:24:44 nowa pozycja