Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 463/14 zmieniające zarządzenie w sprawie cen i opłat za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjnego „ARKONKA” prowadzonego przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Data podpisania: 2014/12/04

Data wejścia w życie: 2014/12/04


ZARZĄDZENIE NR 463/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia4 grudnia 2014 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie cen i opłat za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjnego „ARKONKA” prowadzonego przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie


Na podstawie § 1 Uchwały Nr XLIII/1258/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do określania wysokości opłat za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjnego „ARKONKA”, w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 325/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjnego „Arkonka” prowadzonego przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie w załączniku - Stawki cen i opłat za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjnego ARKONKA - Tabela III Opłaty za korzystanie z lodowiska (w sezonie zimowym) otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarzadzenia - tabela opłat za korzystanie z lodowiska


udostępnił: WGKIOŚ, wytworzono: 2014/12/10, odpowiedzialny/a: A. Grabiec, wprowadził/a: Anna Brzozowska, dnia: 2014/12/10 09:13:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Brzozowska 2014/12/10 09:13:48 nowa pozycja