Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 168/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

Data podpisania: 2014/04/15

Data wejścia w życie: 2014/04/15


ZARZĄDZENIE NR 168/14

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

 

 

       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613) oraz § 17 ust. 2 załącznika do uchwały Nr IV/28/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie (zm. uchwałą Nr IX/174/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r., uchwałą Nr XX/567/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r., uchwałą Nr XXXVIII/1134/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 lutego 2014 r.), zarządzam, co następuje:

 

    § 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2013 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, składające się z:

1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r.,

2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.,

3) rozliczenia wyniku za rok 2013,

4) informacji dodatkowej.

    2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


udostępnił: WSS, wytworzono: 2014/04/28, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2014/04/28 13:38:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2014/04/28 13:38:05 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2014/04/28 13:26:15 nowa pozycja