Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 188/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie

Data podpisania: 2014/04/29

Data wejścia w życie: 2014/04/29


 

ZARZĄDZENIE NR 188/14

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie

 

 

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613) oraz § 15 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XXXVI/1073/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie zarządzam co następuje:

 

 

    § 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2013 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, składające się z:

1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r.,

2) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r.,

3) wprowadzenia do sprawozdania finansowego za rok 2013,

4) dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2013 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu.

    2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: WSS, wytworzono: 2014/05/08, odpowiedzialny/a: Małgorzata Olejnik, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2014/05/08 14:39:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2014/05/08 14:39:35 nowa pozycja