Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 273/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie za rok 2013.

Data podpisania: 2014/06/27

Data wejścia w życie: 2014/06/27


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613) oraz § 8 ust. 4 Statutu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIX/930/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1675), zarządzam, co następuje: 


§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie za rok 2013. 
§ 2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


udostępnił: WK, wytworzono: 2014/07/10, odpowiedzialny/a: Agata Stankiewicz, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2014/07/10 10:00:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2014/07/10 10:00:01 nowa pozycja