Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 59/14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej stypendia sportowe dla zawodników

Data podpisania: 2014/02/10

Data wejścia w życie: 2014/02/10


ZARZĄDZENIE NR 59/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 10 lutego 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej stypendia sportowe dla zawodników

Na podstawie § 6 ust. 4 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LII/1360/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r. w sprawie przyznawania stypendium sportowego dla zawodników oraz przyjęcia Szczecińskiego Programu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego, zarządzam, co następuje :


§ 1. W Zarządzeniu Nr 27/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej stypendia sportowe dla zawodników w §1 pkt 1, 8 i 9 otrzymują odpowiednio brzmienie:

1) Dykiert Piotr - Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Szczecin,

8) Nowakowska Barbara - Główny Specjalista w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Szczecin,

9) Wybraniec Łukasz - Główny Specjalista w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Szczecin.”

§ 2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załączniki:

udostępnił: WS, wytworzono: 2014/03/26, odpowiedzialny/a: Piotr Dykiert, wprowadził/a: Barbara Nowakowska, dnia: 2014/03/26 14:30:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Barbara Nowakowska 2014/03/26 14:30:55 nowa pozycja