Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 269/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury "Klub Skolwin" w Szczecinie za rok 2013.

Data podpisania: 2014/06/27

Data wejścia w życie: 2014/06/27


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613) oraz § 9 ust.4 Statutu Domu Kultury ,,Klub Skolwin” w Szczecinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIX/937/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 stycznia 2006 r w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury ,,Klub Skolwin” w Szczecinie (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1669), zarządzam, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się sprawozdania finansowe samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Dom Kultury "Klub Skolwin" w Szczecinie za rok 2013.
§ 2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


udostępnił: WK, wytworzono: 2014/07/10, odpowiedzialny/a: Agata Stankiewicz, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2014/07/10 09:43:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2014/07/10 09:43:23 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2014/07/10 08:48:56 nowa pozycja