Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 293/14 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wykorzystania i czasowego użytkowania budowli ochronnych na terenie Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2014/07/03

Data wejścia w życie: 2014/07/03


Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r., poz. 461, poz. 1101, poz. 1407, poz. 1445, z 2013 r. poz. 852, poz. 1355), § 4 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin ( Dz. U. Nr 96, poz. 850) oraz wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego Nr ZK.III.G-2211-84/07 z dnia 26.09.2007r. w sprawie eksploatacji budowli ochronnych - zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 525/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 października 2007 r., w sprawie zasad wykorzystania i czasowego użytkowania budowli ochronnych na terenie Gminy Miasto Szczecin uchyla się § 5 i § 6.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, wytworzono: 2014/07/03, odpowiedzialny/a: Henryk Szelągiewicz, wprowadził/a: Henryk Szelągiewicz, dnia: 2014/07/10 11:15:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Henryk Szelągiewicz 2014/07/10 11:15:22 nowa pozycja