Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 304/14 zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2014/07/10

Data wejścia w życie: 2014/07/10


ZARZĄDZENIE NR 304/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 10 lipca 2014 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin

Na podstawie § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 361/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r., Zarządzenie Nr 131/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2013 r., Zarządzenie Nr 458/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2013 r., Zarządzenie Nr 474/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 listopada 2013 r., Zarządzenie Nr 132/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2014 r., Zarządzenie Nr 228/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 czerwca 2013 r., Zarządzenie Nr 265/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 czerwca 2014 r.) zarządzam, co następuje :


§ 1. W Zarządzeniu Nr 329/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin, w § 4 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) Wydział Utrzymania Czystości i Porządku.”


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2014/07/22, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Woźniak, dnia: 2014/07/22 15:04:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniak 2014/07/22 15:04:09 nowa pozycja