Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 48/14 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostek podlegających Gminie Miasto Szczecin i jednostek nie podlegających Gminie Miasto Szczecin.

Data podpisania: 2014/02/03

Data wejścia w życie: 2014/02/03


ZARZĄDZENIE NR 48/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 3 lutego 2014 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostek podlegających Gminie Miasto Szczecin i jednostek nie podlegających Gminie Miasto Szczecin.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), zarządzam, co następuje:


§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki nie podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Informacji Turystycznej Szmaragdowe - Zdroje, składnik majątkowy Urzędu Miasta Szczecin, wykazany w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, składnik majątkowy Urzędu Miasta Szczecin, wykazany w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki nie podlegającej Gminie Miasto Szczecin pn. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5 niniejszego zarządzenia nastąpi w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Urzędu i Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecin.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Obsługi Urzędu, wytworzono: 2014/02/06, odpowiedzialny/a: Ewa Słodkowska, wprowadził/a: Bożena Handzel, dnia: 2014/02/06 11:29:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bożena Handzel 2014/02/06 11:29:44 nowa pozycja