Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 348/14 W sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data podpisania: 2014/08/21

Data wejścia w życie: 2014/08/21


Zadaniem Komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin na okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2017 r.”
 


udostępnił: Biuro ds Zamówień Publicznych, wytworzono: 2014/08/26, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Ewa Jasiak-Wybraniec, dnia: 2014/08/26 15:00:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Jasiak-Wybraniec 2014/08/26 15:00:35 nowa pozycja