Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 280/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trafostacji Sztuki w Szczecinie za rok 2013.

Data podpisania: 2014/06/27

Data wejścia w życie: 2014/06/27


Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r poz. 330, poz. 613) oraz § 10 ust. 5 Statutu Trafostacji Sztuki w Szczecinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/517/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą: "Trafostacja Sztuki" w Szczecinie (Dz.Urz. Woj.Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1000), zarządzam, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Trafostacja Sztuki" w Szczecinie za rok 2013.
§ 2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


udostępnił: WK, wytworzono: 2014/07/10, odpowiedzialny/a: Agata Stankiewicz, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2014/07/10 10:17:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2014/07/10 10:17:04 nowa pozycja