Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 495/14 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin 

Data podpisania: 2014/12/22

Data wejścia w życie: 2014/12/22


Zarządzenie Nr 495/14
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645; poz. 1318; z 2014r. poz. 379,poz. 1072), zarządzam, co następuje: 

§ 1. Jednostka budżetowa Gminy Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie, ul. Odrowąża 1 przekazuje nieodpłatnie na rzecz Straży Miejskiej Miasta Szczecin , ul. Felczaka 9, 71-417 Szczecin następujące składniki majątkowe Gminy Miasto Szczecin: 

1) UPS APC SURT6000RMXLI SN: NQ0928006800 wraz z baterią SURT192XLBP SN:S1104004470 - numer inwentarzowy: P-010; 

2) Moduł zasilania bateryjnego SURT192XLBP SN:ISO931000411 – numer inwentarzowy:P-033; 

3) UPS APC Smart5000VA SN: NS0713003333 i bateria SURT192XL SN: NS0710010440 - numer inwentarzowy: P-050; 

4) szafa 19" 42U 800mm - numer inwentarzowy: S-016. 

§ 2. Przekazanie o którym mowa w §1 nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


udostępnił: Biuro Geodety Miasta, wytworzono: 2014/12/22, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wojciech Wnuk, dnia: 2015/01/08 10:20:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Wnuk 2015/01/08 10:20:06 nowa pozycja