Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 12/14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data podpisania: 2014/01/09

Data wejścia w życie: 2014/01/09


Zadaniem Komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa, przebudowa i uzbrojenie ulic i sięgaczy na osiedlu Warszewo w Szczecinie - etap II - rejon ulic: Sarnia, Podmokła, Czeska, Jemiołowa oraz Regulacja cieku Bystry Rów (na odcinku od zbiornika retencyjnego do ul. Sarniej)


udostępnił: , wytworzono: 2014/01/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Paweł Durka, dnia: 2014/01/15 13:15:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Durka 2014/01/15 13:15:50 nowa pozycja