Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2014 r.

Zarządzenie nr 115/14 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok

Data podpisania: 2014/03/18

Data wejścia w życie: 2014/03/18


ZARZĄDZENIE NR 115/14
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 18 marca 2014 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok

    Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) oraz § 8 Uchwały Nr XXXIX/1154/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 579/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta na 2014 rok (zm. Zarządzenie Nr 22/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 41/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2014 r., Zarządzenie Nr 50/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 79/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r., Zarządzenie Nr 80/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2014 r.) wprowadzam zmiany w:
1) załączniku Nr 1 - Zestawienie zbiorcze dochodów na 2014 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2) załączniku Nr 4 - Zestawienie zbiorcze wydatków na 2014 rok według klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
3) załączniku Nr 3 - Układ wykonawczy dochody według klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
4) załączniku Nr 6 - Układ wykonawczy wydatki według klasyfikacji budżetowej i zadań na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia,
5) załączniku Nr 7 - Zestawienie zbiorcze przychodów i rozchodów według dysponentów na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów/Biur wymienionych w załączniku Nr 3 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                                Prezydent Miasta

                                                                                                                                   Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2014/03/18, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2014/03/26 13:21:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2014/03/26 13:21:22 nowa pozycja