Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2013 r.

Pełny Nr Uchwały: XXIX/833/13

Data uchwalenia: 2013/04/22

Typ Aktu prawnego:  Uchwała Rady Miasta 


w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Załączniki:


udostępnił: Biuro Rady Miasta, wytworzono: 2013/04/26, odpowiedzialny/a: Marta Klimek, wprowadził/a: Sławomir Klimek, dnia: 2013/06/05 11:19:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sławomir Klimek 2013/06/05 11:19:09 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2013/04/26 09:13:51 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2013/04/26 09:12:20 nowa pozycja