Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75750978

Aktualna strona: 461631

Wydrukowano: 0

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2013 r.

Zarządzenie nr 320/13 w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2013/07/19

Data wejścia w życie: 2013/07/19ZARZĄDZENIE Nr 320/13
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 19 lipca 2013 r.


w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594 w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494, z 2011 r. Nr 134, poz. 777, Nr 201, poz. 1183) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam:
1) procedurę naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin – stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia,
2) procedurę naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin – stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 586/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin