Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Uchwały Rady Miasta uchwalone w 2012 r.

Pełny Nr Uchwały: XVIII/507/12

Data uchwalenia: 2012/04/23

Typ Aktu prawnego:  Uchwała Rady Miasta 


w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin


Wojewoda Zachodniopomorski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 24 maja 2012 r. stwierdził nieważność:

  • § 1 ust. 1 w zakresie wyrazów oraz lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent,
  • § 2 pkt 6, 7, 9, 11, 12 i 13,
  • § 3 ust. 7,
  • § 16 pkt 2 i 3,
  • § 17 pkt 1 zdanie drugie,
  • § 23 ust. 4,
  • § 27 ust. 2 pkt 1
  • § 37 ust. 3,
  • § 40

Uchwała zmieniona:Lista załączników:


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem