Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 340/12 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Koordynacyjnej i ustalenia wzoru formularzy

Data podpisania: 2012/07/17

Data wejścia w życie: 2012/07/17


ZARZĄDZENIE NR 340/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 lipca 2012 r.


uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Koordynacyjnej i ustalenia wzoru formularzy

    Na podstawie §2 i §3 Uchwały Nr XX/559/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchylającej uchwałę w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych miasta Szczecin oraz § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu miasta Szczecin,stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje:

§ 1. Traci moc Zarządzenie Nr 27/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Koordynacyjnej i ustalenia wzoru formularzy (zm. Zarządzenie Nr 86/08 Prezydenta MiastaSzczecin z dnia 21 lutego 2008 r.).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                 Prezydent Miasta
                                                                                                    Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2012/07/23, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2012/07/23 12:27:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2012/07/23 12:27:12 nowa pozycja