Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 286/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie za 2011r - samorządowej instytucji kultury, dla której Gmina Miasto Szczecin jest organizatorem

Data podpisania: 2012/06/25

Data wejścia w życie: 2012/06/25


 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165. Poz. 1316, z 2010r. Nr 47, poz. 278,          z 2011r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378) oraz § 12 ust.4 Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji ,,Zajezdnia Sztuki” w Szczecinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLV/872/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 listopada  2005r w sprawie utworzenia   i nadania Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie (zm. Uchwała Nr LIII/992/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2006r., Uchwała Nr XLVI/1172/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2010r.), zarządzam, co następuje:

§ 1.1.Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2011r. Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

      2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego     zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2012/10/04, odpowiedzialny/a: Agata Stankiewicz, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2012/10/04 15:05:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2012/10/04 15:05:15 nowa pozycja