Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 17/12 w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin oraz jednostki organizacyjnej nie podlegającej Gminie Miasto Szczecin.

Data podpisania: 2012/01/13

Data wejścia w życie: 2012/01/13


ZARZĄDZENIE NR  17 /12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 13 stycznia 2012r.


w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin
na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin oraz jednostki organizacyjnej nie podlegającej Gminie Miasto Szczecin.

 

       Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 ; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984: Nr 153, poz. 1271: Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; Dz. U. z 2005 r. Nr, 172, poz.1441: Nr 175,poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr,17.poz.128; Nr 181,poz.1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48,poz.327; Nr 138,poz. 974; Nr 173,poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz.420; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz.675; Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679; Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217,poz.1281;) zarządzam, co następuje:

  

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Miasto Szczecin pn. Szczecińskie Centrum Świadczeń składnik majątkowy Urzędu Miasta Szczecin , wykazany w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.    

 § 2. Przekazuje się nieodpłatnie na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego składniki majątkowe Urzędu Miasta Szczecin, wykazane w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Obsługi Urzędu.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Obsługi Urzędu, wytworzono: 2012/01/23, odpowiedzialny/a: Bożena Handzel, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2012/06/26 13:00:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2012/06/26 13:00:04 modyfikacja wartości
Bożena Handzel 2012/01/23 12:20:38 nowa pozycja