Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 558/12 w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia reklam

Data podpisania: 2012/12/14

Data wejścia w życie: 2013/01/01


ZARZĄDZENIE NR 558/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 14 grudnia 2012 r.


w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę nieruchomości w celu umieszczenia reklam.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 oraz Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, i Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567 ), art. 23 ust. 1 pkt 7 a, w związku z art. 4 pkt 9 b1 oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337; z 2012 r. poz. 908) oraz § 13 ust. 2 Zarządzenia Nr 573/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Odstępuje się od stosowania waloryzacji opłat za dzierżawę nieruchomości Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa w celu umieszczania reklam w 2013 roku.
2. Wysokość opłat, obowiązujących w 2013 roku, określa Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 573/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie udostępniania nieruchomości w celu umieszczenia reklam i oznaczeń przedsiębiorcy.
§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. komunalnych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku.
 


Załączniki:

udostępnił: WGN, wytworzono: 2012/12/19, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski, wprowadził/a: Małgorzata Dobrzyńska, dnia: 2012/12/19 11:33:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Dobrzyńska 2012/12/19 11:33:20 nowa pozycja