Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 298/12 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Data podpisania: 2012/06/26

Data wejścia w życie: 2012/06/26ZARZĄDZENIE NR 298/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 czerwca 2012 r.

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, Dz. U. z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie określonym w załącznikach nr 1 do nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 298/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
Pani Szafrańska Monika ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.

Przewodniczący komisji:
1) Zmorzyńska Wioletta Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu
prowadzącego


Członkowie:
2) Makowska Małgorzata Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu
sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Rzepka Elżbieta Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im.B.Chrobrego
4) Kamiński Robert ekspert z listy MEN - mgr wychowania fizycznego,
informatyka,
zarządzanie oświatą

5) Szklarski Dariusz ekspert z listy MEN - mgr filologii rosyjskiej,
kwalifikacje w zakresie filologii polskiej,
zarządzanie oświatą

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 298/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
Pani Kałuziak-Mrozicka Kamila ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.

Przewodniczący komisji:
1) Zmorzyńska Wioletta Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu
prowadzącego


Członkowie:
2) Makowska Małgorzata Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu
sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Baranowska Ludwika Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi
4) Paszkiewicz Józefa ekspert z listy MEN - mgr filologii rosyjskiej,
nauczanie początkowe,
terapia pedagogiczna,
bibliotekoznawstwo

5) Szklarski Dariusz ekspert z listy MEN - mgr filologii rosyjskiej,
kwalifikacje w zakresie filologii polskiej,
zarządzanie oświatą


Załącznik Nr 3

do Zarządzenia nr 298/12 
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
Pani Cibart Małgorzata ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.


Przewodniczący komisji:
1) Zmorzyńska Wioletta Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu
prowadzącego


Członkowie:
2) Makowska Małgorzata Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu
sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Pęzińska Bogusława Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 69 im. H. Sucharskiego
4) Paszkiewicz Józefa ekspert z listy MEN - mgr filologii rosyjskiej,
nauczanie początkowe,
terapia pedagogiczna,
bibliotekoznawstwo

5) Szklarski Dariusz ekspert z listy MEN - mgr filologii rosyjskiej,
kwalifikacje w zakresie filologii polskiej,
zarządzanie oświatą

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 298 /12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
Pani Tańska Joanna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.

Przewodniczący komisji:
1) Zmorzyńska Wioletta Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu
prowadzącego


Członkowie:
2) Makowska Małgorzata Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu
sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Mika Mirosław Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4
4) Paszkiewicz Józefa ekspert z listy MEN - mgr filologii rosyjskiej,
nauczanie początkowe,
terapia pedagogiczna,
bibliotekoznawstwo

5) Szklarski Dariusz ekspert z listy MEN - mgr filologii rosyjskiej,
kwalifikacje w zakresie filologii polskiej,
zarządzanie oświatą

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 298 /12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
Pani Ismail Alina ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.

Przewodniczący komisji:
1) Zmorzyńska Wioletta Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu
prowadzącego


Członkowie:
2) Makowska Małgorzata Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu
sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Mika Mirosław Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4
4) Paszkiewicz Józefa ekspert z listy MEN - mgr filologii rosyjskiej,
nauczanie początkowe,
terapia pedagogiczna,
bibliotekoznawstwo

5) Szklarski Dariusz ekspert z listy MEN - mgr filologii rosyjskiej,
kwalifikacje w zakresie filologii polskiej,
zarządzanie oświatą

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 298 /12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
Pani Kryk Małgorzata ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.

Przewodniczący komisji:
1) Kołodziej Ewelina Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu
prowadzącego


Członkowie:
2) Makowska Małgorzata Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu
sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Mika Mirosław Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4
4) Kalina Teresa ekspert z listy MEN - mgr historii,
bibliotekoznawstwo,
zarządzanie oświatą

5) Szklarski Dariusz ekspert z listy MEN - mgr filologii rosyjskiej,
kwalifikacje w zakresie filologii polskiej,
zarządzanie oświatą

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 298 /12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
Pana Statkiewicz Dominik ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.

Przewodniczący komisji:
1) Kołodziej Ewelina Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu
prowadzącego


Członkowie:
2) Makowska Małgorzata Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu
sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Mika Mirosław Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4
4) Sulikowska-Suchy Izabela ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
przygotowanie do życia w rodzinie,
organizacja i zarządzanie oświatą

5) Sylwestrzak Małgorzata ekspert z listy MEN - mgr matematyki,
kwalifikacje w zakresie ekologii i ochrony środowiska,
informatyka

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 298/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
Pana Woźnicki Piotr ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.

Przewodniczący komisji:
1) Kołodziej Ewelina Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu
prowadzącego


Członkowie:
2) Makowska Małgorzata Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu
sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Mika Mirosław Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4
4) Sylwestrzak Małgorzata ekspert z listy MEN - mgr matematyki,
kwalifikacje w zakresie ekologii i ochrony środowiska,
informatyka

5) Sulikowska-Suchy Izabela ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
przygotowanie do życia w rodzinie,
organizacja i zarządzanie oświatą

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 298 /12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
Pani Wakuła Katarzyna ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.

Przewodniczący komisji:
1) Kaczkiełło Anna Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu
prowadzącego


Członkowie:
2) Makowska Małgorzata Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu
sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Nowak Bogusław Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana
4) Drapikowska Elżbieta Władysława ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki,
wychowanie przedszkolne,
ochrona i kształtowanie środowiska

5) Sylwestrzak Małgorzata ekspert z listy MEN - mgr matematyki,
kwalifikacje w zakresie ekologii i ochrony środowiska,
informatyka

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 298 /12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
Pani Adamczyk Izabela ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.

Przewodniczący komisji:
1) Kaczkiełło Anna Urząd Miasta Szczecin - przedstawiciel organu
prowadzącego


Członkowie:
2) Makowska Małgorzata Kuratorium Oświaty – przedstawiciel organu
sprawującego nadzór pedagogiczny
3) Postawa Iwona Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 9
4) Żwirska Anna ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki w zakresie nauczania poczatkowego,
studia podyplomowe: filologia polska,
logopedia szkolna-terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej,
oligofrenopedagogika,
pedagogika lecznicza

5) Łażewska Renata ekspert z listy MEN - mgr pedagogiki,
kwalifikacje w zakresie filologii polskiej,
nauczanie początkowe,
zarządzanie oświatą

 


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2012/07/02, odpowiedzialny/a: Elżbieta Masojć, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2012/07/02 11:25:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2012/07/02 11:25:07 nowa pozycja