Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 512/12 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu dla potrzeb realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu postępowania mającego na celu wybór projektanta i operatora Parku Wodnego wraz z obiektami towarzyszącymi 

Data podpisania: 2012/11/16

Data wejścia w życie: 2012/11/16


ZARZĄDZENIE NR 512/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 16 listopada 2012 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu dla potrzeb realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu postępowania mającego na celu wybór projektanta i operatora Parku Wodnego wraz z obiektami towarzyszącymi


Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 361/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r.), zarządzam, co następuje :

§ 1. W Zarządzeniu Nr 213/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie powołania Zespołu dla potrzeb realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu postępowania mającego na celu wybór projektanta i operatora Parku Wodnego wraz z obiektami towarzyszącymi (zm. Zarządzenie Nr 399/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 sierpnia 2012 r.) w § 1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) Iwona Miller - Dyrektor Biura ds. Zamówień Publicznych."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2012/11/28, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Woźniak, dnia: 2012/11/28 13:20:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniak 2012/11/28 13:20:26 nowa pozycja