Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 341/12 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2012/07/17

Data wejścia w życie: 2012/07/17


Na podstawie § 2 ust. 2 Instrukcji Inwentaryzacyjnej stanowiącej Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 651/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 649/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 576/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08 listopada 2007 r., Zarządzenie Nr 226/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2008 r., Zarządzenie Nr 479/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 listopada 2008 r., Zarządzenie Nr 373/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 lipca 2010 r., Zarządzenie Nr 649/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2010 r., Zarządzenie Nr 564/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2011 r.) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Powołuję Stałą Komisję Inwentaryzacyjną Urzędu Miasta Szczecin w składzie: 

Przewodniczący:

1) Wojciech Wnuk       -           Geodeta Miasta, 

Członkowie:

2) Dariusz Matejski     -           Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska, 

3) Marek Dymek  -     Zastępca Dyrektora Wydziału Informatyki, 

4) Patrycja Celmer  -   Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych, 

5) Lidia Tusiewicz - Mencel   - Główny Specjalista w Wydziale Oświaty, 

6) Krystyna Bartnik  - Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji 
Miejskich, 

7) Katarzyna Bartanowicz  - Radca Prawny,  Kierownik Biura Prawnego, 

8) Dariusz Horniak - Zastępcą Dyrektora Wydziału Sportu, 

9) Grzegorz Jankowski -         Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 

10) Ryszard Ochocki - Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, 

11) Anna Bartczak -   Dyrektor Biura Rady Miasta, 

12) Łukasz Pundyk  -             Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Finansami Miasta, 

Sekretarz:

13) Jacek Kudelski -   Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


udostępnił: Stała Komisja Inwentaryzacyjna, wytworzono: 2012/10/03, odpowiedzialny/a: Wojciech Wnuk, wprowadził/a: Wioletta Lisińska, dnia: 2012/10/03 13:05:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Lisińska 2012/10/03 13:05:35 nowa pozycja