Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 197/12 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr XVIII/512/12 z dnia

Data podpisania: 2012/04/27

Data wejścia w życie: 2012/04/27


Zarządzenie Nr 197/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 kwietnia 2012
r.


w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr XVIII/512/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok.


    Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam układ wykonawczy do uchwały Nr XVIII/512/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 – Nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załącznikach Nr 2, Nr 4, Nr 5.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                                                                        wz. Prezydenta Miasta
                                                                                                          Bogdan Jaroszewicz
                                                                                                    Zastępca Prezydenta Miasta
 


udostępnił: Wydział Zarządzania Finansami Miasta, wytworzono: 2012/04/27, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2012/05/07 09:58:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2012/05/07 09:58:19 nowa pozycja