Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 360/12 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych

Data podpisania: 2012/07/27

Data wejścia w życie: 2012/07/27


Zarządzenie Nr 360/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 lipca 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miast Szczecin

        Na podstawie § 1 uchwały Nr XXI/608/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Szczecina do określania wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), zarządzam co następuje:


    § 1. W Zarządzeniu Nr 195/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miasto Szczecin wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

2) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do Zarządzenia.

    § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.

    § 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. komunalnych.

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2012/08/03, odpowiedzialny/a: Katarzyna Szurpicka, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2012/08/06 11:32:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2012/08/06 11:32:08 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2012/08/06 11:31:33 modyfikacja wartości
Małgorzata Górska 2012/08/03 12:04:54 nowa pozycja