Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 284/12 zmieniające zarządzenie w sprawie cen i opłat za korzystanie z kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Data podpisania: 2012/06/25

Data wejścia w życie: 2012/06/25


ZARZĄDZENIE NR 284/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 25 czerwca 2012 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie cen i opłat za korzystanie z kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Na podstawie § 1 ust. 1 uchwały Nr XXVI/673/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta uprawnień do ustalania zasad oraz wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów Teatru Letniego i kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych, w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 342/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie cen i opłat za korzystanie z kąpielisk gminnych oraz urządzeń kąpieliskowych prowadzonych przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie załącznik otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2012/06/25, odpowiedzialny/a: Andrzej Grabiec, wprowadził/a: Anna Woźniak, dnia: 2012/10/30 08:06:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniak 2012/10/30 08:06:00 modyfikacja wartości
Izabela Matuszczak 2012/10/30 07:56:19 nowa pozycja