Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 92/12 zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok

Data podpisania: 2012/02/29

Data wejścia w życie: 2012/02/29


Zarządzenie Nr 92/12
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 lutego 2012 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok

    Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835,
Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 1/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2012 r., ( zm. Zarządzenie Nr 27/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 stycznia 2012 r., zm. Zarządzenie Nr 38/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r. ) załączniki Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom/Kierownikom właściwych Wydziałów/Biur.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                 Prezydent Miasta
                                                                                                   Piotr Krzystek
 


udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2012/02/29, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2012/03/22 14:16:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2012/03/22 14:16:50 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2012/03/22 14:07:23 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2012/03/22 14:06:58 nowa pozycja