Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 548/12 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika ds. przeprowadzenia procesu optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2012/12/11

Data wejścia w życie: 2012/12/11


ZARZĄDZENIE NR 548/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 11 grudnia 2012 r.


uchylające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika ds. przeprowadzenia procesu optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 96/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 361/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2012 r.) zarządzam, co następuje :


§ 1. Traci moc Zarządzenie Nr 193/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. przeprowadzenia procesu optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 488/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 października 2011r.).


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2013/02/14, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Woźniak, dnia: 2013/02/14 11:53:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniak 2013/02/14 11:53:45 modyfikacja wartości
Anna Woźniak 2013/02/14 11:53:01 modyfikacja wartości
Anna Woźniak 2013/02/14 11:52:28 nowa pozycja