Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 60/12 w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2012 rok

Data podpisania: 2012/02/10

Data wejścia w życie: 2012/02/10


Zarządzenie Nr 60/12

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 10 lutego 2012 r.

 

 

Na podstawie art. 257, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz. 1707) oraz § 17 uchwały Nr IX/146/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków budżetowych MiastaSzczecin na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3.Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZYDENT MIASTA

   Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Budżetu i Funduszy Pomocowych, wytworzono: 2012/02/17, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Renata Rolska-Kamińska, dnia: 2012/02/22 15:08:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Renata Rolska-Kamińska 2012/02/22 15:08:24 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/02/22 15:04:09 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/02/22 15:01:34 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/02/22 14:09:13 modyfikacja wartości
Kamil Kubiś 2012/02/22 14:08:05 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/02/22 13:30:25 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/02/22 12:03:53 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/02/21 14:33:32 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/02/21 13:23:31 modyfikacja wartości
Renata Rolska-Kamińska 2012/02/21 13:02:34 nowa pozycja