Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 530/12 w sprawie powołania składu Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję w latach 2012 – 2016.

Data podpisania: 2012/11/28

Data wejścia w życie: 2012/11/28


ZARZĄDZENIE NR 530/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie powołania składu Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję w latach 2012 – 2016.

Na podstawie art. 23 ust. 4 i 5 pkt 2 oraz w związku z art. 2 ust. 1 pkt 36 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1206 i 1211 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 589, poz. 637 i poz. 769), zarządzam, co następuje :


§ 1. Powołuję do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję w latach 2012 – 2016 następujące osoby:

1) Marek Dziak – Rada OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego,

2) Marek Sala – Zarząd Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ Solidarność,

3) Ewa Hnat – Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych,

4) Zbigniew Pluta – Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości,

5) Maciej Patynowski – Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego,

6) Agnieszka Worbst – Północny Związek Pracodawców,

7) Piotr Szalewicz – Loża Szczecińska Business Centre Club,

8) Wojciech Jurek – Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan,

9) Ryszard Bojek – Zachodniopomorska Izba Rolnicza,

10) Dariusz Jędrzejewski – Kupiecka Izba Gospodarcza Pomorza Zachodniego,

11) Sławomir Okruch – Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie,

12) Krzysztof Salitra – Północna Izba Gospodarcza,

13) Krzysztof Piątek – Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie,

14) Leszek Duklanowski – Rada Miasta Szczecin,

15) dr Bazyli Baran – Rada Miasta Szczecin,

16) Mieszko Czarnecki – Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin,

17) Dorota Tyszkiewicz – Janik – Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie,

18) Stefan Karbownik – Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin.


§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 477/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie powołania składu Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję w latach 2008 – 2012 (zm. Zarządzenie Nr 563/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2008 r., Zarządzenie Nr 482/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 września 2010 r., Zarządzenie Nr 546/10 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 listopada 2010 r., Zarządzenie Nr 28/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 lutego 2011 r., Zarządzenie Nr 223/12 z dnia 14 maja 2012 r., Zarządzenie 269/12 z dnia 13 czerwca 2012 r.).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Szczecin

        Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu, wytworzono: 2013/06/14, odpowiedzialny/a: Mieszko Czarnecki, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2013/06/14 14:30:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2013/06/14 14:30:02 nowa pozycja