Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 260/12 w sprawie powołania Kapituły honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”.

Data podpisania: 2012/06/06

Data wejścia w życie: 2012/06/06


ZARZĄDZENIE NR 260    

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 6 czerwca 2012 r.

 

w sprawie powołania Kapituły honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”.

 

Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu nadawania honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 239/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”, zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Kapitułę honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” w składzie:

Przewodniczący:

 1. Krzysztof Soska – Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych

Członkowie:

 1. Marian Jurczyk – Prezydent Miasta Szczecin w latach 2000 – 2001 i 2002 – 2006,
 2. Edmund Runowicz – Prezydent Miasta Szczecin w latach 2001 – 2002,
 3. Marek Koćmiel – Prezydent Miasta Szczecin w latach 2000 – 2001,
 4. Bartłomiej Sochański – Prezydent Miasta Szczecin w latach 1994 – 1998,
 5. Władysław Lisewski – Prezydent Miasta Szczecin w latach 1991 – 1994,
 6. Jan Czesław Bielecki – Prezydent Miasta Szczecin w latach – 1990 – 1991,
 7. Ryszard Rotkiewicz – Prezydent Miasta Szczecin w latach 1984 – 1990,
 8. Jan Stopyra – Prezydent Miasta Szczecin w latach 1972 – 1984,
 9. Tomasz Kowalczyk – Prezes Zarządu Redaktor Naczelny Kuriera Szczecińskiego Sp. z o.o.,
 10. Wojciech Jachim – Redaktor Naczelny Gazety Wyborczej O/Szczecin,
 11. Krzysztof Nałęcz – Redaktor Naczelny Głosu Szczecińskiego,
 12. Adam Rudawski – Prezes Zarządu Redaktor Naczelny Polskiego Radia Szczecin S.A.,
 13. Maria Bartczak – Dyrektor Redaktor Naczelny Telewizji Polskiej S.A. O/Szczecin,
 14. Prof. dr hab. Inż. Włodzimierz Kiernożycki – Przewodniczący Kolegium Rektorów  Szkół Wyższych Województwa Zachodniopomorskiego,
 15. Mirosław Gawęda – Przedstawiciel Prezydenckiej Rady Kultury,
 16. Michał Kaczmarczyk – p.o. Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin,
 17. Piotr Dykiert – Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Szczecin,
 18. Agata Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin,
 19. Andrzej Smoliński – Zastępca Dyrektora Biura Komunikacji Społeczne ii Marketingowej Urzędu Miasta Szczecin,
 20. Kpt. Jach. Wojciech Jacobson  – Laureat honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” 2011 r.,
 21. Marta Kozakowska - Kuźnicka – Laureatka honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” 2011 r.,
 22. Andrzej Kozakowski – Laureat honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” 2011 r.,

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 258/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie powołania Kapituły honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”.

 § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2012/10/26, odpowiedzialny/a: Katarzyna Stoma, wprowadził/a: Katarzyna Ładniak, dnia: 2012/10/26 12:53:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Ładniak 2012/10/26 12:53:27 modyfikacja wartości
Katarzyna Ładniak 2012/10/26 12:52:55 nowa pozycja