Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 287/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ,,Szczecin 2016”w Szczecinie za 2011r samorządowej instytucji kultury, dla której Gmina Miasto Szczecin jest organizatorem

Data podpisania: 2012/06/25

Data wejścia w życie: 2012/06/25


Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 16, poz. 1316, z 2010r. Nr 47, poz. 278, z 2011r. Nr 102, poz.585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz.1378) oraz § 8 ust.4 Statutu ,,Szczecin 2016” w Szczecinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIII/845/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009r w sprawie utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury  ,,Szczecin 2016” w Szczecinie (zm. Uchwała  Nr XLVI/1175/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2010r.), zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2011r. ,,Szczecin 2016” w Szczecinie.

       2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2012/10/05, odpowiedzialny/a: Agata Stankiewicz, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2012/10/05 08:16:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2012/10/05 08:16:16 nowa pozycja