Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2012 r.

Zarządzenie nr 429/12 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej

Data podpisania: 2012/09/20

Data wejścia w życie: 2012/09/20


ZARZĄDZENIE NR 429/12
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 20 września 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej

Na podstawie § 17 ust. 5 Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw stanowiącego załącznik do Uchwały Nr II/N/848/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw zarządzam, co następuje:


§ 1. W Zarządzeniu Nr 423/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej § 1 pkt. 12 otrzymuje brzmienie:
„12) Katarzyna Flisiak -Członek ZZ Solidarność Ludzi Pracy.”


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2012/09/24, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2012/09/24 14:06:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2012/09/24 14:06:41 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2012/09/24 14:05:45 nowa pozycja